Banor

Banan som används i onsdagscupen består av 4 bojar. Kryss och länsmärken och på mitten ligger start/mål.

Man behöver inte passera mellan start- och målbojarna på kryss och läns.